Home  I  KONTAKT

Witamy na stronie PSP w Bezrzeczu
klasy 1-3 15.05.2019r. (środa) godz. 17:30

klasy 4-8 16.05.2019r. (czwartek) godz. 18:00

Dla rodziców uczniów klas 5-8 przed zebraniem o godzinie 17:15 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie z Panią Tamarą Wacholc z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach nt. "Samookaleczenia u dzieci i młodzieży". SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

oddziały przedszkolne (grupy "0") 22.05.2019r. godz. 18:00

Dla rodziców dzieci sześcioletnich przed zebraniem oddziałów przedszkolnych o godz. 17:00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie z Panią Małgorzatą Myszak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach nt. "Dojrzałości szkolnej dzieci". SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Wszyscy nauczyciele "przedmiotowcy" są na terenie szkoły
w dniu zebrania od godziny 17:00 do godziny 18:00 (dotyczy klas 4-8)


Informacja o salach, w których odbędą się zebrania poszczególnych klas
wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej w holu szkoły.


ZEBRANIA KLASY 3A i 3B ZOSTAJĄ PRZEŁOŻONE NA 22.05.2019 R. (ŚRODA)
NA GODZINĘ 17:30 NA PROŚBĘ WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW DZIECI. 


 

INFORMACJA

Informuję, że listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok 2019/2020

zostały wywieszone na terenie szkoły i punktu przedszkolnego.


 

UWAGA RODZICE !!!
DEKLARACJE DO POBRANIA:

PLIKI DO POBRANIA:
W związku z wolnymi miejscami przeprowadzamy
II nabór na półkolonie w dniach 06-10.05.2019 r.

Karty kwalifikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły, w godzinach jego pracy.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!!!


Dzieci można zgłaszać ponownie na inny termin,
lecz pierwszeństwo mają dzieci,
które jeszcze nie zostały zakwalifikowane.

Informuję, że wszystkie dzieci z naszej placówki
zgłoszone w I terminie zostały zakwalifikowane.Z naszej galerii
Gadżety