Home  I  KONTAKT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Zapytanie ofertowe nr 1/2019 Ogłoszenie nr 552771-N-2019 z dnia 2019-05-27 r.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-05-27 15:25:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 1 - do umowy 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 2 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 3 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 4 - wykaz usług 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 5 - wzór umowy 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 6
2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 7 2019-05-27 15:25:00

Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2019-05-31 14:35:00
Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-06-05 13:15:00


Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-06-18 11:09:00


Ogłoszenie nr 546875-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-05-13 15:45:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 1
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 2
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 3
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 architektura:

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
nr 5 2019-05-13 15:45:00
nr 6 2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 elektryka:
2019-05-13 15:45:00
nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
nr 5
2019-05-13 15:45:00
nr 6
2019-05-13 15:45:00
nr 7
2019-05-13 15:45:00
nr 8
2019-05-13 15:45:00
nr 9
2019-05-13 15:45:00
nr 10
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 sanitarka:

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 6 STWiOR

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 7 przedmiar:

nr 1 2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 8
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 9
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 10
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 11
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 12
2019-05-13 15:45:00


Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-05-08 12:00:00Informacja i wniosek o przedłużenie                                                                  2019-06-19 16:00:00
terminu związania z ofertąInformacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-06-26 21:20:00


Ogłoszenie nr 540109-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-04-19 15:45:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 1
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 2
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 3
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 architektura:

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
nr 5 2019-04-19 15:45:00
nr 6 2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 elektryka:
2019-04-19 15:45:00
nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
nr 5
2019-04-19 15:45:00
nr 6
2019-04-19 15:45:00
nr 7
2019-04-19 15:45:00
nr 8
2019-04-19 15:45:00
nr 9
2019-04-19 15:45:00
nr 10
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 sanitarka:

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 6 STWiOR

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 7 przedmiar:

nr 1 2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 8
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 9
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 10
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 11
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 12
2019-04-19 15:45:00Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-05-08 11:59:00Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-05-08 12:00:00


Ogłoszenie nr 512452-N-2017 z dnia 2017-05-19r. Ogłoszenie nr 578705-N-2018 z dnia 2018-06-25r. Ogłoszenie nr 590934-N-2018 z dnia 2018-07-18r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2018-07-18 19:44:50

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2018-07-18 19:45:00
Załącznik nr 1 - do umowy 2018-07-18 19:45:10
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
2018-07-18 19:45:20
Załącznik nr 2 2018-07-18 19:45:30
Załącznik nr 3 2018-07-18 19:45:40
Załącznik nr 4 - wykaz usług 2018-07-18 19:45:50
Załącznik nr 5 - wzór umowy 2018-07-18 19:46:00
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia 2018-07-18 19:46:10
Załącznik nr 7 2018-07-18 19:46:20
Załącznik nr 8 2018-07-18 19:46:30

Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2018-07-24 13:15:10

Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2018-07-26 16:00:10Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2018-08-17 16:41:00


Ogłoszenie nr 529758-N-2017 z dnia 2017-06-09r. Ogłoszenie nr 545408-N-2017 z dnia 2017-07-05r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017
Z naszej galerii
Gadżety