Home  I  KONTAKT

Witamy na stronie PSP w BezrzeczuINFORMACJA dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci
przyjętych do klas 1 na rok szkolny 2021/2022

Wszystkie dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w terminie wymagane dokumenty,
zostały przyjęte do klasy 1 Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
na rok szkolny 2021/2022

Listy uczniów z podziałem na klasy oraz termin spotkania z wychowawcami klas
zostanie podany na stronie internetowej szkoły w miesiącu sierpniu 2021 roku.


Jarosław Poźniak
dyrektor PSP Bezrzecze(aby powiększyć obraz lub odtworzyć film należy kliknąć w obrazek/zdjęcie)
Z naszej galerii
Gadżety