Home  I  KONTAKT


Sprawozdanie finansowe RR za rok szkol. 2018/19
Zarząd RR 2019/2020
PRZEWODNICZĄCA: Pani Patrycja Jurzysta-Żal

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Pan Adam Bukowski

SKARBNIK: Pani Małgorzata Matuszczak-Bartel

SEKRETARZ: Pani Katarzyna Zaremba
Informacje RR 2019/2020
Z naszej galerii
Gadżety