Home  I  KONTAKT


Sprawozdanie finansowe RR za rok szkol. 2017/18
Zarząd RR 2018/2019
Informacje RR 2018/2019 Protokoły z zebrań Rady Rodziców
Bezrzecze 14.11.2018

 

 

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców PSP Bezrzecze

 

W dniu 14.11.2018 (środa) odbyło się zebranie Rady Rodziców PSP Bezrzecze. Obecnych na zebraniu było 16 osób (lista obecności do wglądu u sekretarza RR). Na zabraniu obecna była pani wicedyrektor pani Małgorzata Bałuch.

 

 

Tematyka zebrania:

1.     Sprawozdanie finansowe RR.

2.     Uchwały dotyczące dofinansowania konkursów szkolnych organizowanych przez nauczycieli.

3.     Ubezpieczenie AVIVA.

4.     Naklejki edukacyjne na podłogę.

5.     Kiermasz świąteczny.

6.     Wolne wnioski:

- sprawy świetlicowe

- pracownie lekcyjne.

- bezpieczeństwo związane z wynajmem autokarów.

 

 

Wnioski:

1.     Przedstawiono rachunki i paragony min. na zakup lodowych tortów dla zwycięskich klas, które brały udział w zbiórce karmy dla schroniska w Dobrej. Zakup ciast dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zakupiono 300 tarcz szkolnych, które są do nabycia w sekretariacie szkoły (5 zł za szt.).

2.     Przedstawiono uchwały, które zostały podpisane przez członków RR. Postanowiono dofinansować wszystkie konkursy szkolne organizowane przez nauczycieli, które odbędą się do końca grudnia tego roku.

3.     490 uczniów zostało ubezpieczonych przez firmę AVIVA. Szkoła bierze udział w akcji organizowanym przez AVIVA „Wiem, czym oddycham” (szczegóły na głównej stronie szkoły).

4.     Rada Rodziców postanowiła zakupić kolorowe naklejki edukacyjne na podłogę, które będą użyte na korytarzach szkolnych. Są to między innymi gra w klasy, tabliczka mnożenia na schody, kątomierze, róża wiatrów itp.

5.     Rada Rodziców włącza się do organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego, który odbędzie się na terenie szkoły w dniu 14.12.2018.  Kiermasz organizuje PSP Bezrzecze i Stowarzyszenie Nasze Bezrzecze. Całkowity dochód z kiermaszu będzie przekazany na leczenie naszej byłej uczennicy Mai. Dziewczynka cierpi na lekooporną padaczkę. Potrzebne wsparcie finansowe na leczenie w niemieckiej klinice. Podjęto decyzję, że RR będzie organizować loterię fantową. Do 9 grudnia 2018 zbieramy w swoich klasach gadżety, fanty, które będą losowane podczas kiermaszu. Prócz tego ustalono, że każda klasa piecze po dwa ciasta, które będziemy sprzedawać na kiermaszu. Można też wykonać z dzieckiem ozdobę świąteczną, którą również będzie można wystawić w ten dzień na sprzedaż. Szczegóły kiermaszu będą przekazane podczas najbliższego zebrania z wychowawcami klas.

6.     Wolne wnioski:

- sprawy świetlicowe: rodzice zauważyli, że świetlica szkolna boryka się z brakiem gier i zabawek. To co znajduje się w świetlicy niestety już się zużyło. Szkoła nie ma budżetu by zakupić nowe zabawki i gry. Na zebraniu podjęto decyzję o zbiórce gier i zabawek do świetlicy. Mogą być to rzeczy używane, ale gry muszą być kompletne, a zabawki niezniszczone. Szczegóły na zebraniu z wychowawcami.

 

- pracownie lekcyjne: pani wicedyrektor przekazała informacje, o dofinansowaniu z MEN oraz z Unii Europejskiej na tzw. pracownie chemiczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne i geograficzne. Będą zakupione sprzęty, materiały i akcesoria do wyżej wymienionych pracowni. Dodatkowo rodzice, którzy w roku ubiegłym, składali się na stworzenie pracowni chemicznej postanowili przekazać uzbieraną kwotę na doposażenie sal w brakujące akcesoria. Kwota jaką na ten cel przekazali rodzice klas VII, VIII to 5300 zł.

 

- bezpieczeństwo związane z wynajmem autokarów: kolejny raz została poruszona kwestia zamawiania autokarów wyłącznie zaopatrzonych w pasy bezpieczeństwa. Do tej pory to nauczyciele zamawiali autokary z wyraźną prośbą do przewoźnika o podstawianie autokarów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa niestety mimo zapewnień zdarza się, że przewoźnik podstawia autokar bez pasów. Na zebraniu jeden z członków RR podjął się zamawiania autokarów na wycieczki szkolne.

    

 

Data i godzina następnego zebrania Rady Rodziców będzie podana w terminie późniejszym.

 

 

 

     Przewodnicząca                                                                      Sekretarz                         

  Monika Kołacz-Kolasa                                                             KatarzynaCiurzyńska

Z naszej galerii
Gadżety